ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ

ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಾಟೋಸ್ತನೀಸ್. ರೇಖಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಎಂಬ ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲ ಗ್ರಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು.

ಅಕ್ಷಾಂಶ

 1. ಅಕ್ಷಾಂಶವು ಸಮಭಾಜಕ ಸಮತಲ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷದ ನಡುವಿನ ಕೋನವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರುವ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಭಾಜಕ {0° ಸಮಾನಾಂತರ} ಸ್ವತಃ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಮಭಾಜಕವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸಮತಲವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. 180° ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಪ್ರತಿ ಡಿಗ್ರಿಯು ಸುಮಾರು 111 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ 69 ಮೈಲುಗಳು ಅಥವಾ 60 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೋಳವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಅಂತರವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಸಮಭಾಜಕದಿಂದ 40° ಎರಡೂ ಧ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇದು 111 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು 41° ನಿಂದ ಎರಡೂ ಧ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ, ಅದು 111 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು.
 4. 90° ಉತ್ತರ ಮತ್ತು 90° ದಕ್ಷಿಣವು ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ. ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ
Heat zones of earth-01

ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ

ಸಮಭಾಜಕ ಉಬ್ಬು ಗ್ರಹದ ಸಮಭಾಜಕ ಮತ್ತು ಧ್ರುವದ ವ್ಯಾಸಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ದೇಹದ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಬಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾನಾಂತರಗಳು

ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾನಾಂತರಗಳಿವೆ-
 1. ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ವೃತ್ತ (23½° N).
 2. ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ (23½° S).
 3. ಸಮಭಾಜವೃತ್ತ(0°)
 4. ಸಮಭಾಜಕದ 66½° ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ.
 5. ಸಮಭಾಜಕದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 66½° ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ.

ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಉಷ್ಣ ವಲಯಗಳು

3 ವಲಯಗಳಿವೆ
 1. ಟೋರಿಡ್ ವಲಯ(ಉಷ್ಣವಲಯ)
 2. ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ
 3. ಶೀತ ವಲಯ (ಫ್ರಿಜಿಡ್ ವಲಯ)

ಟೋರಿಡ್ ವಲಯ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣವಲಯದ ವಲಯ

ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಗರಿಷ್ಠ ಶಾಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಟೋರಿಡ್ ವಲಯ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣವಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯಗಳು

 1. ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಆಚೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನು ಎಂದಿಗೂ ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
 2. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಕೋನವು ಧ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಧ್ಯಮ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶೀತ ವಲಯಗಳು

ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ದಿಗಂತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಏರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಕಿರಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಓರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಶೀತ ವಲಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೇಖಾಂಶ

 1. ರೇಖಾಂಶವು ಕೋನೀಯ ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ (ಅಥವಾ ಮೊದಲ) ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮದ ಸಮಭಾಜಕದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ ರೇಖಾಂಶವು ಸಮಭಾಜಕದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಧ್ರುವದಿಂದ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಅರ್ಧವೃತ್ತಗಳ ಸರಣಿಯಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
 3. ಶೂನ್ಯ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಲಂಡನ್‌ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ (0 °) ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ಗಳು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 180 ° ವರೆಗೆ ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ.
 4. ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಸಮಾನಾಂತರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಧ್ರುವೀಯವಾಗುವುದರಿಂದ, ರೇಖಾಂಶದ ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ಗಳು ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ.
 5. ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು G.M.T ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್ ಸಮಯ, ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವ ಸಮಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
Longitude

ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಮಯ

 1. ಭೂಮಿಯು ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 360 ° ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅದು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 15 ° ಅಥವಾ 4 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 1 ° ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
 2. ಭೂಮಿಯು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ 15° ನಾವು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯವು 1 ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯವನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್‌ನ ಪೂರ್ವದ ಸ್ಥಳಗಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೋಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್‌ನ ಪಶ್ಚಿಮದ ಸ್ಥಳಗಳು ನಂತರ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ

 1. ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್‌ನಿಂದ ಮೆರಿಡಿಯನ್ 180°E ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಅವನು G.M.T ಗಿಂತ 12 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಮುಂದಿರುವನು.
 2. ಹಾಗೆಯೇ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಅವನು 180°W ತಲುಪಿದಾಗ 12 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. 180° ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ನ ಎರಡು ಬದಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅಥವಾ ಇಡೀ ದಿನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
 3. ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಡೇಟ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ದಾಟುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸಮಯದ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ), ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಡೇಟ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಅವನು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ (ಅವನು ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಯದ ಲಾಭದ ಕಾರಣ).
 4. ಬೆರಿಂಗ್ ಜಲಸಂಧಿ, ಫಿಜಿ, ಟೋಂಗಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 180° ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ನಿಂದ ಮಧ್ಯ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆಯು ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ದ್ವೀಪ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ

longitude passing states in India-01
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 5 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ 82.5° ಪೂರ್ವದ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ (82.5′ E) ಹಾದುಹೋಗುವ ಭಾರತದ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ.

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ:

 1. ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.
 2. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
 3. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಚಂದ್ರನು ಪೆನಂಬ್ರಾಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ – ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಕನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸದ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನ ಭಾಗ. ಚಂದ್ರನ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಭಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಿಂತ ಮಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
 4. ತದನಂತರ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಛತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನೇರ ಬೆಳಕನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಂದ್ರನ ಡಿಸ್ಕ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಏಕೈಕ ಬೆಳಕು ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ವಕ್ರೀಭವನಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಬಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ

solar eclipse
 1. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನೆರಳಿನ ಕತ್ತಲೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ರಾತ್ರಿಯಂತೆಯೇ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 2. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಾಗಶಃ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ.
 3. ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿದಾಗ, ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನಾ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
 4. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಹಣದ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಬಿಂದು), ಆಕಾಶವು ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವು ಕುಸಿಯಬಹುದು.