ಸಾಗರಗಳ ಪರಿಚಯ

ಸಾರಾಂಶ:

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಅಂಚುಗಳು ಸಮುದ್ರಗಳು, ಕೊಲ್ಲಿ, ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಧಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
 1. ಜಲಗೋಳವು ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು 71% ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಲಗೋಳ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ನಂತಹ ಸಾಗರಗಳಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ನೀರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮುದ್ರಗಳು, ಕೊಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್‌ಗಳು ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆರೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ.
 3. ಜಲಮೂಲಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 57 ಪ್ರತಿಶತವು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿದೆ .ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀರಿನ ಗೋಳಾರ್ಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೂಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಾರವನ್ನು ಭೂಗೋಳ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 4. ಸಾಗರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಗರದ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮೈಲ್ ಎಂಬ ಘಟಕದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 1-ನಿಮಿಷದ ಅಂತರವಾಗಿದೆ .ಒಂದು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೋಲ್ 6080 ಅಡಿ ಅಥವಾ15 ಮೈಲುಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಾಗರಗಳು

 1. ಸಾಗರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ನೀರಿನ ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
 2. 60°S ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಖಂಡದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ನೀರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಗರವಾಗಿದೆ.
 3. ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ

 1. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಸಾಗರವಾಗಿದೆ.
 2. ಸಾಗರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗುರುತು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
 3. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಸಾಗರವಾಗಿದೆ.
 4. ಸಾಗರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗುರುತು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
 5. ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವು ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಗರದಿಂದ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಸಾಗರಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮರಿಯಾನಾ ಟ್ರೆಂಚ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
Pacific ocean

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ, ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು, ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಗರದಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
Atlantic ocean

ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ

ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ, ಮೂರನೇ-ಅತಿದೊಡ್ಡದು, ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾಸಾಗರದಿಂದ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಭಾರತ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಡುವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
Indian ocean

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವು

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವು ಐದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರಿಂಗ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾಸಾಗರವು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಾಗರವಾಗಿದ್ದು, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಂಪೋಲಾರ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸಾಗರ.
Arctic ocean

ಸಮುದ್ರ

ಸಾಗರದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಮುದ್ರಗಳು ಸಾಗರದ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಲಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮುದ್ರಗಳಿವೆ.
ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರಗಳೆಂದರೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ, ಬೇರಿಂಗ್ ಸಮುದ್ರ, ಜಪಾನ್ ಸಮುದ್ರ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ, ಹವಳದ ಸಮುದ್ರ, ಹಳದಿ ಸಮುದ್ರ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ, ಬಿಳಿ ಸಮುದ್ರ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಕೊಲ್ಲಿ

 1. ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
 2. ಕೊಲ್ಲಿಯು ಎರಡು ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 3. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಲ್ಲಿಗಳೆಂದರೆ ಹಡ್ಸನ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ಕೇ ಕೊಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಇತ್ಯಾದಿ
Bay

ಗಲ್ಫ್

 1. ಗಲ್ಫ್ ಯು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕೊಲ್ಲಿಯಾಗಿದೆ.
 2. ಇದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಭೇದಿಸುತ್ತದೆ.
 3. ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್, ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಟೊರೆಂಟ್ಸ್, ಪನಾಮ ಗಲ್ಫ್, ಕ್ಯಾಂಬೆ ಗಲ್ಫ್, ಮನ್ನಾರ್ ಗಲ್ಫ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಲ್ಲಿಗಳು.
Gulf

ಜಲಸಂಧಿ

ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನೀರಿನ ಕಿರಿದಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಜಲಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಎರಡು ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಲಸಂಧಿಗಳು:
   1. ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿ
   2. ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ
   3. ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿ
   4. ಬೇರಿಂಗ್ ಜಲಸಂಧಿ
   5. ಮೆಗೆಲ್ಲನ್ ಜಲಸಂಧಿ
   6. ಕುಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್
   7. ಜೋಹರ್ ನೇರ
   8. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ
   9. ಬಿಖ್ -ಎಲ್-ಮಂಡೇಬ್
Strait

1. ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿ

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ನಡುವಿನ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ (ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕೊ)

2. ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ

ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿ: ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ಜಾವಾ ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಸುಮಾತ್ರಾ (ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ) ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.
palk straits

3. ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿ

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ಜಾವಾ ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಸುಮಾತ್ರಾ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ) ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.
Malacca strait

4. ಬೇರಿಂಗ್ ಜಲಸಂಧಿ

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಳ ನಡುವೆ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಲಾಸ್ಕಾವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.

5. ಮೆಗೆಲ್ಲನ್ ಜಲಸಂಧಿ

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರಗಳ ನಡುವೆ. ಚಿಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಯೆರಾ ಡೆಲ್ ಫ್ಯೂಗೊವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.

6. ಕುಕ್ ಜಲಸಂಧಿ

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಸ್ಮೆನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಕುಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು.

7. ಜೋಹರ್ ಜಲಸಂಧಿ

ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದ ನಡುವೆ.

8. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ

ಇದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.

9. ಬಿಖ್ -ಎಲ್-ಮಂಡೇಬ್

ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಅಡೆನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಜಿಬೌಟಿ ಮತ್ತು ಎರಿಟ್ರಿಯಾ (ಆಫ್ರಿಕಾ) ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್ (ಏಷ್ಯಾ) ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮುದ್ರದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಾವೇಶ (UNCLOS)

ಇದು 1982 ರಲ್ಲಿ UNO ನ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. 1982 ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ UNCLOS III 1994 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. UNCLOS ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳ ಹಳೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. UNCLOS ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮುದ್ರದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನು. UNCLOS ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್. ಇದನ್ನು USA ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
UNCLOS ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಐದು ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಆಂತರಿಕ ನೀರು

 1. ಇದು ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶವು ಅದರ ಭೂಪ್ರದೇಶದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
 2. ದ್ವೀಪಸಮೂಹದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದರ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೀರಿನ ತಳಭಾಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಂತರಿಕ ನೀರು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜಿತ ಭಾಗಗಳು ನೇರ ರೇಖೆಯಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಸ್‌ಲೈನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಇದು ತೊರೆಗಳು, ನದಿಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೊಲ್ಲಿಗಳಂತಹ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
 4. ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಜಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
 5. ವಿದೇಶಿ ಹಡಗುಗಳು ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಂತರಿಕ ನೀರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
 6. ದ್ವೀಪಸಮೂಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದ್ವೀಪಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಜಲಗಳ ಗಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೀರು

 1. ಇದು ಬೇಸ್‌ಲೈನ್‌ನಿಂದ 12 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.
 2. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.
 3. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಮುಗ್ಧ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 4. ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳು ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪಕ್ಕದ ವಲಯ

12 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳ (22km) ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ 12 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಬೇಸ್ಲೈನ್ನಿಂದ ಪಕ್ಕದ ವಲಯವಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯವು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ತೆರಿಗೆ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ

ಈ ವಲಯವು ಬೇಸ್‌ಲೈನ್‌ನಿಂದ 200 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳವರೆಗೆ (370 ಕಿ) ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಶೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ತೈಲ ರಫ್ತು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು.

ಎತ್ತರದ ಸಮುದ್ರಗಳು

ಇದು ಸಾಗರದ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.